Tandvårdsbidrag

Den första juli 2008 infördes den nya Tandvårdsreformen. Reformen gör det billigare med tandvård, främst för de som har ett omfattande tandvårdsbehov. Tandvårdsstödet ger ett årligt allmänt tandvårdsbidrag på 150kr – 300kr till alla vuxna över 20 år. Alla under 20 har fri tandvård. Ett högkostnadskydd som gäller i 12 månader ingår också. Kostnader upp till 3000kr av ett referenspris betalar patienten själv. Mellan 3001kr och 15000kr ersätts patienten med 50% av ett referenspris. Över 15000kr ersätts patienten med 85% av ett referenspris. Tandvårdsersättningen från försäkringskassan baseras på referenspriserna. Högkostnadsskyddet för pensionärer tillämpas inte längre.

Alla som bor i Sverige får ett allmänt tandvårdsbidrag från och med den 1 juli det år man fyller 20.
Det allmänna tandvårdsbidraget betalas ut till tandläkaren eller tandhygienisten. Men bidraget tillhör patienten, och det är patienten som bestämmer om det ska användas eller inte.

Patienten behöver inte ansöka om bidraget med någon blankett, utan säger till om att han eller hon vill använda sitt tandvårdsbidrag för att betala en del av kostnaden för behandlingen.

Hela bidraget måste användas vid ett tillfälle.

Nytt tandvårdsbidrag varje år

Det kommer ett nytt tandvårdsbidrag den första juli varje år. Det går att spara bidraget från ett år till ett annat och använda två bidrag under ett år, samtidigt eller vid två olika tillfällen.

Man kan aldrig ha mer än två bidrag samtidigt. Har man två bidrag den 1 juli ett år försvinner ett av dem och ersätts med ett nytt.

Tandvårdsbidragets storlek beror på patientens ålder

  • Till och med det år som patienten fyller 29 är bidraget 300 kronor per år.
  • Från och med det år patienten fyller 30 och till och med det år hon fyller 74 är bidraget 150 kronor per år.
  • Från och med det år patienten fyller 75 är bidraget 300 kronor per år.

Även om tandvårdsbidraget i första hand är tänkt att användas vid undersökningar och förebyggande behandling får det också användas för andra åtgärder. Det får dock inte användas vid kosmetisk behandling, som till exempel tandblekning.

Särskilt tandvårdsbidrag

  • Börjar gälla from 2013-01-01
  • 600kr per halvår

Det särskilda tandvårdsbidraget riktar sig till personer som har sjukdomar eller funktionsnedsättningar som tandvård kan hjälpa dessa att behålla en god tandhälsa. Tandläkaren eller tandhygienisten bedömer om patienten har rätt till bidraget.

För mer information, kika in på Försäkringskassans hemsida.

Källa: Försäkringskassan