Allmänt tandvårdsbidrag

Du som är försäkrad i Sverige har kostnadsfri tandvård till och med det år du fyller 23 år. Det år du fyller 24 år och ska betala tandvården själv kan du få statligt tandvårdsstöd. Om du har särskilda behov av tandvård, kan du även ha rätt till tandvårdsstöd från din region. För den tandvården får du inte statligt tandvårdsstöd.

För dig som är asylsökande eller papperslös gäller särskilda regler. Fram till det år du fyller 18 år har du rätt till avgiftsfri tandvård. Därefter kan du få sådan tandvård som inte kan vänta till en kostnad av högst 50 kronor per besök.

Du kan använda ditt allmänna tandvårdsbidrag till undersökningar, förebyggande behandlingar och all annan tandvård som ger rätt till statligt tandvårdsstöd. Du kan även använda bidraget för att delbetala ett avtal om abonnemangstandvård.

Din tandläkare eller tandhygienist ska kunna ge dig besked om du kan använda ditt tandvårdsbidrag till den behandling du vill ha.

Tandvårdsbidragets storlek beror på patientens ålder

 • Tandvårdsbidraget är 600 kronor per år till och med det år du fyller 29.

 • Sedan blir det 300 kronor om året fram till och med det år du fyller 64.

 • Efter det höjs det till 600 kronor igen. Du kan spara bidraget för ett år och lägga ihop det med bidraget för nästa år.

  Om du gör det dubblar du summan du kan använda för ett tandläkarbesök till 1 200 kronor eller 600 kronor, beroende på hur gammal du är. Har du det högre beloppet kan det i många fall täcka hela kostnaden för en basundersökning.

  Din tandläkare vet hur mycket du har i bidrag som du kan använda. En del tandläkare kallar tandvårdsbidraget för ”tandvårdcheck”. Men det är alltså samma sak.

  Till och med det år du fyller 23 är all tandvård kostnadsfri, så då behöver du inget bidrag.

Även om tandvårdsbidraget i första hand är tänkt att användas vid undersökningar och förebyggande behandling får det också användas för andra åtgärder. Det får dock inte användas vid kosmetisk behandling, som till exempel tandblekning.

Särskilt tandvårdsbidrag

 • Du kan få särskilt tandvårdsbidrag om du
  • fyller minst 24 år under året
  • är försäkrad i Sverige. Det är du om du bor eller arbetar här. Det finns några undantag från den regeln.

  Även du som bor i ett annat land än Sverige kan i vissa fall få särskilt tandvårdsbidrag.

Det är din tandläkare eller din tandhygienist som bedömer om du har rätt till bidraget. För att de ska kunna bedöma om du har rätt till bidraget behövs underlag. Vilka underlag som krävs beror på vilken sjukdom eller funktionsnedsättning du har. Mer om dessa regler finns på Socialstyrelsens webbplats.

För mer information, kika in på Försäkringskassans hemsida.

Källa: Försäkringskassan