När behöver man en rotfyllning

Rotfyllning Pretty Smile - Tandläkare i StockholmNär bakterier når pulpan, oftast genom ett karies angrepp, trauma eller sprickor. Där tandens blodkärl och nerver finns. Detta föregås ofta av ilningar och värk av och till, som tenderar att bli mer ihållande som efter ett tag övergår i ihållande tandvärk. Tänder kan även få en infektion utan att ge särskilt mycket obehag. Om detta tillstånd förblir obehandlat sprider sig infektionen via rötterna ut i käkbenet.

Tanden måste rotbehandlas. Infektionen i käkbenet kan teoretiskt sett behandlas tillfälligt med antibiotika, men infektionen kommer tillbaka så länge den skadade tanden inte åtgärdas.

Tanden öppnas under sterila (bakteriefria) former. Den infekterade och döda vävnaden avlägsnas och tanden spolas invändigt med bakteriedödande vätska. Därefter fylls tanden temporärt med kalkpasta så att återstående bakterier dör och käkbenet vid rotspetsen läker. Tanden förses med en provisorisk fyllning. Efter en läkningstid, som varierar beroende på tandens tillstånd, fylls tanden tätt med ett gummiliknande material, ”guttaperka”. Tanden förses sedan ofta med en krona.

Fördelar med rotfyllning

Tanden får vara kvar. Kan förses med lagning eller krona och fungera igen.

Nackdelar med rotfyllning

Det kan vara en kostsam behandling. Tänder som är rotbehandlade blir med tiden hårda men spröda, vilket gör att frakturer (större eller mindre sprickor) kan uppstå.