Behöver du tandimplantater?

Har du förlorat en eller flera tänder? Bär du obekväma proteser? Vi hjälper dig med tandimplantat. Speciellt när du har friska kringliggande tänder rekommenderas varmt tandimplantat.

Vid förlust av en eller flera tänder, och även i helt tandlösa käkar, kan de förlorade tänderna ersättas med tandimplantat. Fördelar med tandimplantat är bl.a. att du får fast förankrade tänder. Du undviker också att slipa ner andra tänder för att göra en bro och behöver inte utsätta kvarvarande tänder för den onödiga belastning det innebär att ha en protes. Med senaste röntgenutrustning kan vi mäta exakt benkvalitet och benmängd före operationen.

  • Först sätts titanskruvarna på plats i käkbenet. Den behandlingen tar ca 1 timme och utförs under lokalbedövning och sedering. Sedering gör att du sover medan du opereras men är ingen narkos.
  • Efter 2-6 veckor installeras ett förlängningsrör på skruven, en sk distans. I vissa fall kan detta utföras samma dag som operationen ovan beroende på käkbenets kvalité.
  • Efter ytterligare 2 veckor får du dina nya tänder på plats. De sitter då fast i käkbenet och har ett helt naturligt utseende.

tandimplantater