Behöver du en bettskena?

bettskenaDet blir allt vanligare att man kan drabbas av spänningar/stress som ger olika symptom i form av huvudvärk och värk i tänder eller käkar pga. tandgnissling eller pressning.

Besvären upptäcker man genom att känna på musklerna på hals, nacke, axlar och käkmusklerna för att upptäcka om de är onormalt ömma. Återkommande huvudvärk, nötningsmärken på tänderna är också tecken på tandpressning eller gnissling.

Ofta behövs det då en bettskena som på sikt resulterar i en reducering av tandvärken, få muskelsymptomen att minska och ibland avklinga. Huvudvärken, om den är bettrelaterad, går också att påverka i positiv riktning.

En bettskena är en av tandtekniker specialtillverkad plastskena som används för att påverka underkäken rörelsemönster på ett sätt som medför en förbättrad funktion i tuggsystemet och bidra till att spända käkmuskler lättare kan slappna av. Det avlastar sekundärt käklederna, käk- och nackmuskulatur. Den kan också användas för att undvika nedslitningen av tänderna vid tandgnissling. Skenan är en glasklar hästskoformad skena i plast c:a 4-5 mm tjock. Den placeras ofta i överkäken och används när man sover.